Global Development Learning Network (GDLN) Center
 
Skip Navigation LinksAtheer

Name

Aship

Date

 

Title

Aship

Institution

https://aship.vn/

Phone Number

 

Email

chuyenhangmyaship@gmail.com

Video Conferencing facility at Atheer Center/University of Jordan

  Very Good Acceptable Not Acceptable
  123
Place 
Voice Quality 
Image Quality 
Translation Equipment if used 
PC is used 
Activity Management 

Notes

Ở Việt Nam hiện có nhiều công ty đang hoạt động trong lĩnh vực mua hộ, order hàng Mỹ. Và địa chỉ mua hộ đáng tin cậy nhất hiện nay dành cho khách hàng là công ty Aship (công ty cha của ). Tại đây, quý khách chỉ cần cung cấp thông tin về sản phẩm và website muốn mua hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các quy trình còn lại, bao gồm mua và vận chuyển từ A - Z tùy yêu cầu của bạn.
Xem thêm : https://aship.vn/

Created at 2/28/2020 5:46 AM by  
Last modified at 2/28/2020 5:46 AM by