Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Name

Quatcongnghiep

Date

6/3/2021

Title

Quatcongnghiep

Institution

Quatcongnghiep

Phone Number

0967899132

Email

quatanphuquy@gmail.com

Video Conferencing facility at Atheer Center/University of Jordan

  Very Good Acceptable Not Acceptable
  123
Place 
Voice Quality 
Image Quality 
Translation Equipment if used 
PC is used 
Activity Management 

Notes

An Phú Quý đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất và phân phối quạt công nghiệp chất lượng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi không ngừng tạo ra những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Link sản phẩm:

Quạt Ly Tâm:https://quatcongnghiepviet.com/quat-ly-tam/

Quạt Thông Gió Vuông: https://quatcongnghiepviet.com/quat-thong-gio-vuong/

Quạt hướng trục vuông:https://quatcongnghiepviet.com/quat-thong-gio-tron/quat-huong-truc-viet-nam/

Thông tin Liên Hệ:

CÔNG TY :An Phú Quý

Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điện Thoại: 0967899132

Website: https://quatcongnghiepviet.com/

Email: kd@anphuquygroup.com

Google Map: https://g.page/quatcongnghiepanphuquy?share

List edu Links:

https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=607ad84a-ce16-442d-99b9-ff16ace36fb9#607ad84a-ce16-442d-99b9-ff16ace36fb9
http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/QuatcongNghiep
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11680
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=quatcongnghiepviet
https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=36df3c09-6973-4edd-9517-f17f6a82e38d#36df3c09-6973-4edd-9517-f17f6a82e38d
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f7a4cbc0-a891-495d-bdf5-2a2907d7be5e#f7a4cbc0-a891-495d-bdf5-2a2907d7be5e
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/29097748
https://theq.qcc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Music_Club/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=696994bd-edca-4dca-b787-74c02b1db9ce#696994bd-edca-4dca-b787-74c02b1db9ce
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/29112073/
http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=96466&#post96466
https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Child_Life_Program/Group_Collaboration.jnz?portlet=%5bICS%5d_ForumPortlet&screen=PostView&screenType=change&id=1e6a24ac-45e6-47de-b139-06f66f6c261c#1e6a24ac-45e6-47de-b139-06f66f6c261c
https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=6347be29-f3f1-4999-b528-4f3da0811904#6347be29-f3f1-4999-b528-4f3da0811904
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Quatcongnghiep
https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=53935e0c-096c-43d0-b22d-b71c694b55f9#53935e0c-096c-43d0-b22d-b71c694b55f9
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=afd2a1c9-6a1c-4a58-9c1f-5ec83d7baded#afd2a1c9-6a1c-4a58-9c1f-5ec83d7baded
https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=666f1791-399d-4e4e-957a-4b0ed531605d#666f1791-399d-4e4e-957a-4b0ed531605d
http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=96465&#post96465
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11736
https://plus.edu.vn/members/quatcongnghiep.31729/
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/62396
https://kynanggame.edu.vn/members/quatcongnghiep.29556/
https://seotot.edu.vn/members/quatcongnghiepvn.8971/
https://hauionline.edu.vn/members/quatcongnghiep.3354/
https://speechdebate.binghamton.edu/Users/19610/Profile/quatcong-nghiep/
https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=d602ef66-cc80-4d83-a491-f817d1dbce65#d602ef66-cc80-4d83-a491-f817d1dbce65
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=3037
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11725
https://git.sicom.gov.co/Quatcongnghiep
https://eickl.edu.my/wp/members/quatanphuquygmail-com/activity/
https://swc.aiims.edu/community/profile/quatcongnghiep/
https://knightscollege.edu.au/profile_page/Quatcongnghiep/
https://escuelavegareal.edu.do/forums/users/quatcongnghiep/
https://virtual.escuelaaminariza.edu.co/forums/users/quatcongnghiep/
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/forum/profile/222611-quatcongnghiep
http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/Quatcongnghiep/
http://muree.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=17872
https://club.een.edu/miembros/quatcongnghiep/
https://cieph.edu.br/members/quatcongnghiep/
http://history.lib.ntnu.edu.tw/wiki/index.php/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E8%A8%8E%E8%AB%96:Quatcongnghiep

Created at 6/8/2021 12:09 AM by  
Last modified at 6/8/2021 12:09 AM by