Pitch-Deck-Template.pptx
  
4/20/2021 11:31 AMImad Jomahطلاب
UJEIC-GF . 011 نموذج افصاح (1).doc
  
1/2/2020 4:16 PMImad Jomahأخرى
اتفاق سرية وعدم إفشاء معلومات.pdf
  
10/4/2021 9:30 AMImad Jomahأخرى
اتفاقية توزيع حصص.pdf
  
3/24/2022 3:44 PMImad Jomahأخرى
تقرير المشاركة في مسابقة.docx
  
1/9/2020 10:15 AMImad Jomahطلاب
نموذج أولي لاحتضان مشروع مدعوم من صندوق البحث العلمي والابتكار.docm
  
3/24/2022 2:13 PMImad Jomahموظفين
نموذج المشاركة في سفر للرياديين.docx
  
1/9/2020 10:12 AMImad Jomahطلاب
نموذج تقديم طلب دعم  لمشروع ابتكاري أو ريادي.docx
  
3/24/2022 2:22 PMImad Jomahأخرى
نموذج تقييم دورة تدريبية.docx
  
1/9/2020 10:40 AMImad Jomahطلاب
نموذج حضور -تسجيل دورة تدريبية.docx
  
1/9/2020 10:49 AMImad Jomahطلاب
نموذج طلب أولي لدعم مشروع ابتكاري أو ريادي.docx
  
3/24/2022 2:12 PMImad Jomahطلاب
نموذج معلومات مساعد باحث.docx
  
9/6/2021 11:12 AMImad Jomahطلاب